15.08.2014 r. – piątek

15.00-16.00 – akredytacja komisji sędziowskiej (acreditation des membres du College des Commissaires) Sucha Beskidzka, Zamek (Chateau), ul. Zamkowa 1

16.00-21.00 – akredytacja ekip i mediów (acreditation les equipes et les autres participantes) Sucha Beskidzka, Zamek (Chateau), ul. Zamkowa 1

16.00-21.00 – kontrola licencji (controle des licences) Sucha Beskidzka, Zamek (Chateau), ul. Zamkowa 1

18.00-21.00 – wydawanie aparatów radiowych (distibution des radio) ) Sucha Beskidzka, Zamek (Chateau), ul. Zamkowa 1

21.00 – odprawa komisji sędziowskiej (la Reunion des commissaires)

18.00-21.00 – kolacja w miejscu zakwaterowania (diner a l`hotel)

15.08.2014 r. – sobota

06.00-10.00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania (petit a l`hotel)

08.00 - wyjazd delegacji do Skomielnej Białej spod Hotelu Monntis (departe des officials a Skomielna Biała)

08.00-09.30 – akredytacja ekip i mediów (acreditation les equipes et les autres participantes) Sucha Beskidzka, Zamek (Chateau), ul. Zamkowa 1

08.00-09.30 – kontrola licencji (controle des licences) Sucha Beskidzka, Zamek (Chateau), ul. Zamkowa 1

08.00-11.00 - wydawanie aparatów radiowych (distibution des radio) Sucha Beskidzka, Zamek (Chateau), ul. Zamkowa 1

10.00-10.50 – odprawa techniczna (la Reunion Alec les directerus sportifs) Sucha Beskidzka, Zamek (Chateau), ul. Zamkowa 1

11.00-11.50 – podpisywanie listy startowej, prezentacja ekip (signature de la liste de deperte et la presentation des equipes)

11.55  - start honorowy (depart officiel)

12.00  - start ostry (depart reel)

15.50-16.30 – przyjazd na metę (arrive prevue)

10 min apres l`arrivee ceremonia dekoracji (ceremonie protocolaire)

15.50 -17.00 – kąpiel zawodników (les dusches) Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul. płk Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 874 22 18

16.00-18.30 – obiad dla wszystkich uczestników (diner pour toutes les participants) Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul. płk Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 874 22 18

18.00-21.30 – przejazd uczestników wyścigu do Rymanowa Zdrój (transfer Sucha Beskidzka – Rymanów Zdrój) ~ 200 km, ok. 4 h.

21.00-23.00 – kolacja dla wszystkich uczestników